PENGENALAN

Perpustakaan Wisma Putra terletak di aras 1, Bangunan WP2, Kementerian Luar Negeri, Putrajaya. Penubuhan Perpustakaan Wisma Putra adalah bertujuan untuk memupuk dan membina warga Kementerian yang berilmu dan berpengetahuan agar dapat menjalankan tugas ke taraf professional.