KOLEKSI

Perpustakaan mempunyai hampir 26,000 koleksi bahan bacaan berkaitan diplomasi dan hubungan antarabangsa, polisi antarabangsa, kemanusiaan dan pelbagai subjek umum lain yang dikategorikan kepada:

  • Koleksi Rak Terbuka (monograf)
  • Koleksi Rujukan (kamus, ensiklopedia dsb)
  • Koleksi Majalah/Jurnal
  • Koleksi Majalah Berjilid
  • Koleksi Tesis
  • Koleksi Keratan Akhbar & Majalah (Digital Document)