Objektif

Memenuhi keperluan maklumat warga Kementerian dan jabatan-jabatan di bawahnya dengan menyediakan perkhidmatan tambah nilai maklumat melalui proses penilaian, pengolahan, pempakejan dan pemasaran maklumat ke arah mewujudkan komuniti Kementerian yang bermaklumat dan berpengetahuan.