PERKHIDMATAN

  • Rujukan dan khidmat nasihat
  • Pinjaman dan pemulangan bahan
  • Tempahan dan pembaharuan pinjaman
  • Sistem Pembekalan Penerbitan (SPP)
  • Pendidikan pengguna (WebOPAC)
  • Perkhidmatan internet
  • Perkhidmatan Kesedaran Semasa (Santapan Minda, Artikel Terpilih)